فروش آنلاین فایل

بایگانی‌های نمونه پروپوزال دکتری مدیریت - اسان داک

- بار
پروپوزال کیفی-کمی (آمیخته) مدیریت دکتری آماده: ارائه مدلی برای نهادینه سازی رهبری اصیل در مدیران دانشگاه آزاد اسلامی

پروپوزال کیفی-کمی (آمیخته) مدیریت دکتری آماده: ارائه مدلی برای نهادینه سازی رهبری اصیل در مدیران دانشگاه آزاد اسلامی

پروپوزال کیفی-کمی (آمیخته) مدیریت دکتری آماده: ارائه مدلی برای نهادینه سازی رهبری اصیل در مدیران دانشگاه آزاد اسلامی چالش‌های اخلاقی و عملکردی مرتبط با شرایط فعلی و شرایط بغرنج محیط کار، نیاز به یک رویکرد نوین رهبری را آشکار ساخته است. براین اساس، هم بخش دانشگاهی و سایر سازمانها روی جایگاه رهبری با درجه‌ای که رهبران نسبت به خودشان صادق هستند تاکید کرده‌اند (قانع نیا و همکاران، ۱۳۹۴ به نقل از لئوری و همکاران، ۲۰۱۴). شواهد […]